Logo Yme

Orgel en zang

Gezongen door Jelske en Yme bespeelt het orgel

Samuel hoort 's nachts een stem

Samuël hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Eli heeft hem zeker nodig,
maar zijn komst is overbodig.
Eli, die al bijna sliep,
Eli was het niet die riep.

Samuël hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Eli, die hem weer hoort komen,
Eli weet, dit zijn geen dromen.
't Is de God van Israël,
en Hij roept om Samuël!

Samuël hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Samuël loopt door de tempel,
Samuël knielt op de drempel.
En daar wacht hij op Gods woord:
Spreek Heer, want Uw dienstknecht hoort!

Geplaatst op 11 juni 2019

Er gaat door alle landen

Er gaat door alle landen,
Een trouwe Kindervrind;
Geen oog kan Hem aanschouwen,
Maar Hij ziet ieder kind.
De Hemel is Zijn Vaderland,
Hij is des Heren Afgezant.

Hij komt in alle huizen,,
en waar een vrolijk kind,
zijn vader en zijn moeder,
en God, de Heer bemint.,
Daar woont Hij gaarne dag en nacht,,
en houdt er over ’t kind de wacht.,

En gaat het kind ter ruste,
die Vriend verlaat het niet.,
Bewaakt getrouw zijn bedje,,
dat het geen kwaad geschiedt,,
en wekt het in de morgenstond,,
en maakt het vrolijk en gezond.

Geplaatst op 01 september 2018

Onze Vader in de hemel

Onze Vader in de Hemel heilig is Uw naam
'Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard'
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Geplaatst op 28 juni 2018

Ik ga slapen ik ben moe

Ik ga slapen, ik ben moe,
'k sluit mijn beide oogjes toe,
Heere houd ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.

't Boze dat ik heb gedaan,
zie het Heere toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus wil mij rein.

Zorg voor arme kind'ren Heer',
en herstel de zieken weer.
Ja, voor alle mensen saâm,
bid ik U in Jezus naam.

Doe mij dankbaar en gezond,
opstaan in de morgenstond.
Als 'k mijn oogjes open doe,
lacht Uw zon mij vriend'lijk toe.

Geplaatst op 30 april 2018