Logo Yme

Orgel en zang

Gezongen door Jelske en Yme bespeelt het orgel

Onze Vader in de hemel

Onze Vader in de Hemel heilig is Uw naam
'Laat Uw Koninkrijk spoedig komen Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard'
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Geplaatst op 28 juni 2018