Logo Yme

Orgel en zang

Gezongen door Jelske en Yme bespeelt het orgel

Samuel hoort 's nachts een stem

Samuël hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Eli heeft hem zeker nodig,
maar zijn komst is overbodig.
Eli, die al bijna sliep,
Eli was het niet die riep.

Samuël hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Eli, die hem weer hoort komen,
Eli weet, dit zijn geen dromen.
't Is de God van Israël,
en Hij roept om Samuël!

Samuël hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Samuël loopt door de tempel,
Samuël knielt op de drempel.
En daar wacht hij op Gods woord:
Spreek Heer, want Uw dienstknecht hoort!

Geplaatst op 11 juni 2019